Huvudmeny
Extrudering
Extrusions vara bearbetat
Stock redo för extrudering Tooling
Extrusion Dies
Är du intresserad av våra tjänster...? Klicka här för att se mer

Sterling Machining har lång och omfattande erfarenhet vid konstruktion, tillverkning och användning av extruderingsmaskiner, särskilt i fråga om av stål och gulmetaller.

Extrudering

Under extruderingsprocessen utsätts verktygen för extrema krafter och temperaturer och därför är det mycket viktigt att konstruktionen är korrekt för att säkerställa en korrekt slutprodukt och en acceptabel livslängd för verktygen. 

Faktorer som påverkar konstruktionen är temperaturen hos den metall som extruderas och den tidslängd som processen tar. Dessa två faktorer bestämmer vilken temperatur som överförs till extruderingsverktyget och definierar det temperaturområde som verktygen måste tåla.

Sterling Machining hanterar extrudering i en mängd olika material.  Dessa material bearbetas och värmebehandlas sedan för olika specifikationer för att passa respektive användningsområde och målet är precision och hållbarhet under längsta möjliga livslängd.

Om du har problem med livslängden för extruderade komponenter ska du inte tveka att kontakta oss – vi kan hjälpa dig.